Innovativ Grøn System Eksport

 

For yderligere information kan man abonnere på DWF's generelle nyhedsbrev. (Abonner på nyhedsbrev)

 

Fi_logo

 

Danish Water Forum
Agern Allé 5
2970 Hørsholm, Denmark

Tel: +45 4516 9038
Fax: +45 4516 9292

E-mail: dwf@danishwaterforum.dk

Kontaktpersoner:

Jesper G. Dannisøe
jda@dhigroup.com

Miriam Feilberg
mfe@dhigroup.com

 

"Innovativ Grøn System Eksport inden for Vandsektoren" Med støtte fra FI, Rådet for Teknologi og Innovation, blev et netværksprojekt, som fokuserer på at danne partnerskaber til at fremme systemeksport inden for vandsektoren og på at skabe demonstrationsprojekter for at fremme eksport af miljøteknologi iværksat. Danish Water Forum har faciliteret projektets arbejde.

Projektet har været koncentreret omkring at udvikle koncepter for øget eksport af dansk teknologi og opbygge viden om fordele ved partnerskabsdannelser som et middel til større fokusering på selve problemløsningen gennem integrerede systemløsninger frem for et fokus på de enkelte leverancer fra de individuelle virksomheder. Indenfor projektet er der blevet gennemført en survey over erfaringer med partnerskaber, som er fremlagt bl.a. i afslutningsrapporten.

Netværket blev iværksat i januar 2011. Indenfor rammerne af projektet er der blevet arbejdet for at etablere partnerskaber og demonstrationsprojekter i bl.a. Vietnam, Indien, Kina, Taiwan, Indonesien, Thailand og Myanmar. Projektet blev afsluttet med et seminar den 12. december med fokus på erfaringsopsamling og udvikling af anbefalinger til kommende aktiviteter på området. 

Afslutningsrapport og rapport fra seminaret den 12. december kan ses her på siden.

En gennemgang af erfaringerne fra projektet og fra dansk finansierede partnerskaber til at fremme eksport af dansk miljøteknologi i alle led at projekternes cyklus fra problemidentifikation til udvikling af nye projekter kan ses her.

Projektet arbejder ud fra 6 tekniske arbejdspakker:

  • Arbejdspakke 1: Projektledelse og opstartsaktiviteter. Pakken fokuserer på koordineringen og faciliteringen af projektet med nye initiativer, samt at sikre en systematisk videns-opsamling og -deling af erfaringerne.
  • Arbejdspakke 2: Grundvandsforvaltning i Kina. Arbejdspakken vil tilpasse den danske strategi for grundvands ressourcer til det kinesiske marked, som har udtrykt interesse for den danske viden.
  • Arbejdspakke 3: Opgradering af eksisterende spildevandsanlæg i Indien via et demonstrationsprojekt. Ud fra et demonstrationsanlæg for spildevand i Delhi i 2010, er et eksisterende anlæg blevet forsynet med dansk teknologi i form af nye pumper og systemer med henblik på energibesparelser. Med udgangspunkt i denne erfaring skal pakken danne og styrke lignende partnerskaber i Indien
  • Arbejdspakke 4: Reduktion af vandspild i drikkevandsforsyningerne. Pakken har til hensigt at udvikle en systemløsning til reduktion af vandspild på baggrund af et dansk partnerskab og med det formål at eksportere danske kompetencer på området til vækstmarkeder.
  • Arbejdspakke 5: Lokal afledning af regnvand i større byer. Denne pakke satser primært på at udvikle innovative systemløsninger overfor lokal håndtering af regnvand i forsyningsstrukturen med henblik på eksport.
  • Arbejdspakke 6: Opsamling af erfaringer og videns-spredning. Denne pakke skal sikre en systematisering af erfaringer og viden, som deles med andre indenfor vandsektoren og andre relaterede sektorer.