Fra Bistand til Business

Key Documents:

DWF temamøde den 5. september 2012, kl. 13.00-16.30 hos IDA

Fra Bistand til Business - Når udviklingsbistand afløses af handelssamarbejder

Når bistanden udfases i vækstøkonomierne, skal samarbejdet ændres til et mere direkte forretningsengagement. Baseret på erfaringer fra bl.a. Vietnam skal vi diskutere modeller for business-to-business samarbejde, som netop skal understøtte overgangen fra udviklingsbistand til traditionelt handelssamarbejde og eksport, herunder hvilke erfaringer der er med overgangen fra modtager af bistand til vækstøkonomi, og hvordan den udvikling kan fremmes af den eksisterende bistand.

Præsentationerne fra mødet kan ses her (til højre).

 

SIGN UP to DWF newsletters HERE

JOIN DWF as a new Member HERE