Innovativ Grøn Systemeksport

Vores erfaringer med partnerskaber i hele projektcyklus

Projektet havde 4 faglige temaer:

Innovativ Grøn Systemeksport inden for Vandsektoren fokuserede på partnerskaber til at fremme systemeksport inden for vandsektoren og demonstrationsprojekter for at fremme eksport af miljøteknologi. Danish Water Forum har faciliteret projektets arbejde.

Projektet har været koncentreret omkring udvikling af koncepter for øget systemeksport af dansk teknologi og opbygning af viden om fordele ved partnerskabsdannelser. Inden for projektet er der blevet gennemført en survey over erfaringer med partnerskaber, som er fremlagt i afslutningsrapporten.

Projektet startede i januar 2011. Der er blevet arbejdet for at etablere partnerskaber og demonstrationsprojekter i bl.a. Vietnam, Indien, Kina, Taiwan, Indonesien, Thailand og Myanmar. Projektet blev afsluttet med et erfaringsseminar den 12. december 2013.

ERFARINGER:

Læs mere om Innovativ Grøn Systemeksport:

 

 Innovativ Grøn Systemeksport blev gennemført med støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Rådet for Teknologi og Innovation

Deltagende virksomheder og vidensinstitutioner:
COWI, Danish Water Forum, DHI, GEUS, KU-Life, Danwater, Vandcenter Syd, AVK, Grundfos, Siemens Turbomachinery, 7T, SkyTEM, Danish Water Services, Danfoss, Nordisk Wavin, Teknologisk Institut, EnviDan, Danaqua, Grontmij, Orbicon, WTC, Krüger, Rambøll, I-GIS, Aarhus Universitet.